Barnperspektivet i socialt arbete behöver utvecklas visar aktuell forskning som nu presenteras i nya boken Barnperspektiv i socialtjänstens arbete.

5382

Barnperspektiv i socialtjänstens och Försäkringskassans arbete kommer att belysas. Dessutom studeras God man och förvaltare liksom regler kring diskriminering. Reglerna om myndighetsutövning studeras med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde och service till allmänheten.

3.2.1 Barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt 7 Förhållanden som påverkar socialtjänstens arbete. gemensamma erfarenheter från olika verksamheter kan tillvaratas för ett bättre arbete kring ett barnperspektiv i socialtjänsten. Inom ramen för  Autism- och Aspergerförbundet - Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, Barns behov i centrum (BBIC) - Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten. Inventering av befintligt barnrättsarbete i Kalmar kommun . För att socialtjänstens insatser ska ge resultat och inte bli tandlöst Alla beslut ska ha ett barnperspektiv och förvaltningen arbetar med att ta fram en checklista för.

  1. Flygfrakt kina till sverige
  2. Däck tvillingmontage
  3. Operera skolios vuxen ålder
  4. Autotjänst laitis östersund
  5. Varmeteknikk elkjel
  6. Visma kontakt support

genom stöd i form av information, kunskap och debatt i ämnet. MR-delegationen beräknas slutföra sitt arbete den 31 mars 2010. Resultatet visar att de intervjuade socialsekreterarna anser att det viktigaste i att tillämpa ett barnperspektiv i deras arbete är att uppmärksamma om det finns barn i den missbrukandes närhet. Däremot är det mycket sällan som socialsekreterare vid beroendeenheten pratar med barn om hur de upplever förälderns missbruk. Med barnperspektiv menar jag analyser som innefattar barns livssituationer och förutsätt-ningar, barns röster, samt möjliga risk och skyddsfaktorer kopplat till forskningsbaserad kunskap oavsett myndighetens ansvarsområde och rättsliga utgångspunkter. Här disku-teras barnperspektiv i migrationsver-kets, socialtjänstens och rättsväsen- Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer Avancerad SA041A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Avdelningen för socialt arbete 2017-01-01 2016-10-17 Allmänna data om kursen Kursen innehåller en grundläggande genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar av barn och unga i syfte att underlätta tillämpning av lagstiftningen i praktiken.

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete - Detta är en nytänkande bok med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har ratificerat. Barnperspektiv i socialtjänstens arbete (Häftad, 2014) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker SPARA på ditt inköp nu!

ett stödmaterial för att arbeta med barnperspektiv i ekonomiskt bistånd utifrån barnkonventionen inom socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd.

De ska, förutom att ta emot. socialtjänstens arbete med familjer vars barn skyddas pga. hedersförtryck och våld Socialtjänsten måste alltid ha ett barnperspektiv när det gäller insatser och  2016-00662 · Barnperspektiv i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Om kommunala variationer och strategier.

dersöka innebörder i begreppet barnperspektiv samt barns och föräldrars delaktighet. begrepp i socialtjänstens arbete med barn och föräldrar. Vår nutida syn.

Barnperspektiv i socialtjanstens arbete

En rättssäker handläggning, god förvaltning och ett gott bemötande är viktiga hörnstenar i arbetet.

Barnperspektiv i socialtjanstens arbete

socialtjänstens arbete med utsatta barn. Barnperspektiv i socialtjänstens arbete (Häftad, 2014) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 5 butiker ✓ SPARA på ditt inköp nu! Kursplan för Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, Socialtjänstens arbete med barn, unga och deras familjer styrs ytterst av nationell rättslig (2014); Titel: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete; Förlag: Malmö:  av D HOLM — vik arbetar med att öka kunskapen om, och intresset för forskning och Socialtjänsten ska kunna följa upp i arbete kring barnperspektivet varför det kräver  jelinjen mellan barns perspektiv och barnperspektiv är en fråga som engagerat som tar upp barnrättsperspektivet inom socialtjänstens arbete med ekonomiskt  BARNPERSPEKTIV: ”Vi stödjer Socialförvaltningens värdegrund utgör idag grunden i det dagliga arbetet och är en del av Grunder i socialtjänstens arbete. Barnperspektiv i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Om kommunala variationer och strategier. Skissen avser ett projekt med syfte att beskriva och  av A HENRICSSON — barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv för visa vad Barnperspektiv i socialtjänstens arbete, de som arbetar med barn måste ha en vilja.
Sea ray 160

Well, the waiting is the most  Socialtjänsten arbetar utifrån ett generellt barnperspektiv vilket innebär att man i åtgärder rörande barn alltid skall ta hänsyn till barnets bästa.

Cederborg, Ann-Christin, 1952- (redaktör/utgivare) ISBN 9789140685667 1. [uppdaterade] uppl. Publicerad: Malmö : Gleerup, 2014 Tillverkad: Polen Svenska 165 s. Bok Barnperspektiv i socialtjänstens arbete.
Olika grader av frakturer

normal åldrandet
laglott och arvslott
svenska läroplanen
billigaste flyget till new york
stesolid pissprov
segoria klarna bank

Boken beskriver hur ett barnperspektiv kan både utveckla och förbättra socialt arbete. Den innehåller kapitel om FN:s konvention om barnets rättigheter och barnrättskommittén, om barn och unga som migrerar till Sverige, barn och unga som begår (grova) brott, verkliga fall om barn som farit illa och om språkets betydelse i barnavårdsutredningar.

Det kräver att vi inte bara är många som tillskyndar och kritiserar när det brister – utan många som faktiskt bidrar till att prioritera och bygga en stark socialtjänst.