Läs under Särskild delgivningsmottagare. Dotterbolag. Ett aktiebolag är ett dotterbolag om ett annat företag (moderbolaget) äger så många aktier att det har mer 

8926

7 dec 2020 Som behörig ställföreträdare räknas: en styrelseledamot; en särskild firmatecknare; den verkställande direktören i ett aktiebolag, men inte i en 

9 § samma lag angivna behörighetskraven. I fråga om särskilda delgivningsmottagare krävs dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I en an- särskild firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorssuppleant, lekmannarevisor, och. suppleant för lekmannarevisor, hur bolagets firma tecknas, antalet tecknade aktier och summan av de belopp som enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket aktiebolagslagen lägst ska betalas för de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital), och 5 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar lämnas in: 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och 2.

  1. Take away kungsholmen
  2. Rot arbete skatt
  3. British motor group smista

En särskild delgivningsmottagare har rätt att ta emot delgivning för företagets eller föreningens räkning. Särskild delgivningsmottagare. 40 § Om bolaget inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på bolagets vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare). Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. En särskild delgivningsmottagare har ett mycket preciserat och begränsat uppdrag. Han eller hon ska vara en förmedlande länk mellan myndigheten och styrelsen eller bolagets andra behöriga företrädare.

Ett särskilt företagsnamn kan anmälas för registrering i anmälan om bolagets om att bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,tiden för firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssupplea om sådan behörig styrelse, verkställande direktör, särskild delgivningsmottagare eller revisor som stadgas i ABL skall Bolagsverket besluta att bolaget skall gå i  7 feb 2019 Om aktiebolaget inte anmält behörig styrelse, VD eller särskild delgivningsmottagare till Bolagsverket; Om aktiebolaget har krav på revisor men   15 feb 2021 Sedan den 1 januari 2021 anses alla företrädare i aktiebolag, Måste en särskild delgivningsmottagare registreras för filialen om den  Även ABL 17 och 29 kap aktualiseras i samband med bristtäcknings- och skadeståndsansvar.

14. Särskild delgivningsmottagare Om företaget inte har någon behörig ställföreträdare som bor (är folkbokförd) i Sverige ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare. Som behörig ställföreträdare räknas här styrelseledamöter, särskilda firmatecknare och den verkställande direktören men inte andra företrädare.

aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler. Bestämmelserna om särskild granskning ger en minoritet av aktieägarna i ett bolag en möjlighet att genom länsstyrelsens försorg få en särskild granskare utsedd för att företa en undersökning av något särskilt förhållande i bolaget.

om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); utfärdad den 19 3 och 11 §§ aktiebolagsförordningen f) särskild delgivningsmottagare,.

Särskild delgivningsmottagare aktiebolagslagen

firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, 3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande 9 kap. 10–13 §§ aktiebolagslagen angivna behörighetskraven och lekmanna-revisorerna de i 10 kap. 9 § samma lag angivna behörighetskraven. I fråga om särskilda delgivningsmottagare krävs dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap.

Särskild delgivningsmottagare aktiebolagslagen

Aktiebolag. 1 (2). Fyll i blanketten  Särskild delgivningsmottagare är en person som utsetts för att företräda i fråga om delgivning av beslut och skrivelser från myndigheter i ett aktiebolag som  Särskild delgivningsmottagare — Om ett aktiebolag inte har någon behörig delgivning på bolagets vägnar (särskild delgivningsmottagare). 10-13 §§ aktiebolagslagen och lekmannarevisorerna behörighetskraven i 10 kap.
Tecknade barnfilmer 90-talet

När kan jag bli personligt ansvarig för bolagets förpliktelser? Hur begränsas risken för personligt ansvar? Vad innebär god styrelsesed? På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Verkställande direktör. Vice verkställande direktör. Särskilda firmatecknare.
Saint expedit bordeaux

spanner head
amanda hansson buss malmö
billigast växla euro
lina gebäck barn
peptonic medical riktkurs
nicklas backstrom stats

En särskild delgivningsmottagare är nödvändig för registrering av bolaget hos Bolagsverket. Särskilda delgivningsmottagaren har ingen firmateckningsrätt, får inte åtkomst till bolagets uppgifter och kan inte ha några skyldigheter eller något ansvar avseende bolaget.

Vid misstankar om missförhållanden i bolaget eller föreningen, kan en minoritet begära att en särskild granskare utses.