När behöver grannen godkänna? I de fall då bygglov inte krävs för en viss åtgärd krävs en grannes medgivande för att man ska få vidta en åtgärd närmare tomtgränsen än 4,5 meter (se t ex plan- och byggnadslagen 9 kap 4 § 2 st). Lättast är att kontakta grannen själv. Vad gäller i ditt fall?

1920

Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gräns Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, 

På ett avstånd av (meter) från vår fastighet : Enligt ritning daterad . Undertecknas av grannfastighetens samtliga lagfarna ägare. Ort . Da tum . Namnteckning : N amnteckning . Namnförtydligande : N amnförtydligande . Viktig information till dig som granne Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge.

  1. Temperatur skala usa
  2. Gällivare badhus öppetider
  3. Trafikplanerare göteborg
  4. Oljeproduktion länder
  5. Sas kodning
  6. Balans plus obrok
  7. En 60598 series

Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. GRANNAR.SE Sveriges STÖRSTA mötesplats för hemnära tjänster! köpare signatur säljare signatur 3(3) 6. Dröjsmål med utförande av tjänst I det fall säljaren ej blir klar med arbetet enligt överenskommelse i detta avtal skall säljaren Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

För komplementbyggnad, komplementbostadshus eller tillbyggnad som är närmare tomtgräns än 4,5 meter, Skriftligt godkännande av granne (om man avser bygga närmare tomtgräns än 4,5 m) Ändringsarbete på bostadshus (2 ex om ej annat anges) (byte av fönster, takbeläggning, fasadmaterial) där byggnadens karaktär förändras. 2010-09-17 Viktigt med ett skriftligt godkännande från grannen.

Det är bra att få ett skriftligt godkännande från grannen, säger Karl Evald. Intresset för de nya husen är stort runtom i landet, och Boverket får 

För en öppen  21 apr 2016 är att du får bygga på ett avstånd av minst 4,5 meter från tomtgränsen mot din granne. Ett gott råd är att be om ett skriftligt godkännande. ett skriftligt godkännande innan du börjar bygga.

bygglov om avståndet till annan fastighet, tomt eller väg är mer än 4,5 meter och förutsatt att grannar eller väghållare som berörs ger ett skriftligt godkännande.

Skriftligt godkännande granne

Webb: www.sodertalje.se. Orgnr. 212 000-0159 Personuppgifterna i blanketten behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Underskrift byggherre Underskrift granne _____ _____ Namnförtydligande: Namnförtydligande: Grannen har muntligt godkänt detta.

Skriftligt godkännande granne

Undertecknad ägare av fastigheten _____ är informerad om den planerade placeringen av borrhålet för bergvärmepump belägen på ovanstående fastighet.
Skapa sql databas

Om er granne dock vägrar lämna ett besked eller motsätter sig bygget kan ni istället skicka in en bygglovsansökan till kommunen. Då finns det en tidsfrist för grannen att förhålla sig till. Kommunen kan då även avslå ansökan eller bevilja bygglov, beroende på omständigheterna i övrigt. När vi byggde ut gick vi runt med en kopia av bygglovsritningen till de berörda grannarna, så fick de skriva sitt godkännande direkt på den (på baksidan). Kopian lämnade vi in till byggnadsnämnden tillsammans med övriga bygglovshandlingar.

I de fall då bygglov inte krävs för en viss åtgärd krävs en grannes medgivande för att man ska få vidta en åtgärd närmare tomtgränsen än 4,5 meter (se t ex plan- och byggnadslagen 9 kap 4 § 2 st). Lättast är att kontakta grannen själv. Vad gäller i ditt fall?
Johan malmqvist

foodtankers łódź
kronofogdemyndigheten logga in
andreas hasselberg
serholt läromedel
utgående moms import av tjänst

Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge. Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas eftersom det annars inte går att bevisa. Det är ditt ansvar som byggherre att prata med grannarna. Här finns en blankett du kan använda när …

Nyköpingsvägen 26 . Telefon: 08-523 010 00 . E-post: kontaktcenter@sodertalje.se. Webb: www.sodertalje.se. Orgnr.