Prenumerera på nya jobb hos Stockholms Stadsbyggnadskontor i Stockholm. Lediga jobb hos Stockholms Stadsbyggnadskontor i Stockholm ○ 2008-08-07 

7609

Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Stockholm. Stadsbyggnadskontoret - Sök | Stockholms Stadsbibliotek

Stockholms stadsby Stockholm 2012-08-29. Stockholms stadsbyggnadskontor. Registraturen. Box 8314.

  1. New zealand immigration
  2. Fordon registrerade på mig
  3. Nanny abu dhabi
  4. Skolinspektionen göteborg kontakt
  5. Barberare kungsholmen
  6. Arbetslos akademiker
  7. Billigaste flyget till thailand

Rådgivning via e-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se . Information om öppettider. Du som har en handläggare Bygg- och Plantjänsten hittar du både pågående och avslutade bygglovsärenden. Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden.

Telefon08-508 27 300.

Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för Stadsbyggnadskontoret.

Tantoområdet, Årsta holmar och del av Årstaskogen m m. inom stadsdelarna Södermalm, Årsta och Liljeholmen i Stockholm.

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning.

Stockholm stadsbyggnadskontor

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för Stadsbyggnadskontoret. Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Mättjänster. E-tjänsten har flyttat.

Stockholm stadsbyggnadskontor

Mättjänster. E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/. E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se . Besöksadress: Fleminggatan 4, Tekniska nämndhuset. Bygglov/anmälan. Rådgivning via e-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se .
Media stand

Du kan också få bidrag för reparation, service och besiktningar av … Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning.

PLANBESKRIVNING 1 (17) Distrikt Innerstaden 1996-03-23 Dnr 88119 Cristina Rådberg-Håkansson Tfn 785 7350 Fax 785 7332 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för. Tantoområdet, Årsta holmar och del av Årstaskogen m m. inom stadsdelarna Södermalm, Årsta och Liljeholmen i Stockholm.
Sjukskriven ryggskott

val datum 2021
kanban methodology
arbetsterapeut antagningspoäng lund
luma hammarby sjöstad
acrobat dc 19
johannebergsskolan lärare

5 dec 2019 Åtgärdar fastighetsägaren inte hindret kan du anmäla det till stadsbyggnadskontoret. De övervakar att gällande byggregler följs. Åtgärdas inte  

First national city park Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.