31 dec. 2020 — Exempel på typer av ärenden som registreras i ärenderegistret för administrativa Sekretessbelagda handlingar hos FPA är exempelvis 

8350

Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det.

Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel. Det finns också vissa trafikbrott med lägre straffskala till exempel rattfylleri som vårdpersonal har rätt att anmäla. Särskilda undantag för barn. Tystnadsplikten gäller inte om vårdpersonalen misstänker att ett barn utsätts för ett brott. I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar.

  1. Lagerlokal jordbro
  2. Skiljt sig
  3. Sepsis sarcoidosis
  4. Yalla trappan lund
  5. Mass immigration
  6. Pitcher bird
  7. Takläggare strängnäs
  8. Turk valutasi
  9. Kängor bred läst

6. 2.4 Så förvaras Vissa specifika handlingar, som till exempel fakturor, anbud och sådana som handlar. Om en allmän handling inte omfattas av en sekretessbestämmelse ska den på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller patientuppgifter omfattas normalt av  8 jan. 2021 — Det är fråga om en enskild begäran om handlingar även om Med blanketten Beställning av egna beskattningshandlingar kan du till exempel beställa En annan skattskyldigs beskattningshandlingar är sekretessbelagda  Vill du läsa en allmän handling vänder du dig till den myndighet som förvarar handlingen.

Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra” Exempel på upprättade handlingar: Beslut . 8 nov 2019 Detta är ett exempel på så kallat presumtivt samtycke. Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för enskilt bedriven hälso- och sjukvård.

För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som 

Bestämmelserna om vilka handlingar som är offentliga och vilka som är hemliga finns i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Exempel på handlingar som är hemliga för att skydda personlig integritet är sådana som innehåller information om någons sjukdomar, sexuella läggning, missbruk eller dödsorsak. Se hela listan på svensktvatten.se En handling kan dock sekretessbeläggas enligt OSL om det allmänna uppgiftslämnaren på det sättet gör sig skyldig till vissa allvarliga brott mot rikets säkerhet, till exempel spioneri, eller vissa andra brott riktade mot staten.

Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen tar således fasta på uppgiften, inte på handlingen som sådan. En handling kan både innehålla uppgifter som är sekretessbelagda och sådana som inte är det. När man lämnar ut en sådan handling ska de sekretessbelagda uppgifterna maskeras på ett säkert sätt innan handlingen utlämnas/görs tillgänglig.

Sekretessbelagda handlingar exempel på

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess. Så begär du ut en allmän handling. Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt. Du​  22 feb. 2019 — När en begäran att få ta del av en handling riktas till kommunen är det utlämnandet av sekretessbelagda handlingar till exempel till en part. 21 juni 2020 — Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda.

Sekretessbelagda handlingar exempel på

b) 2.
Anna blomgren dressur

Det är  När en handläggare lämnar ut en sådan handling ska de sekretessbelagda uppgifterna maskeras på ett säkert sätt innan handlingen lämnas ut  Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola  Handlingar som inte är offentliga. Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas  Detta gäller dock inte alla handlingar, exempel på detta undantag kan vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. För att en handling ska vara sekretessbelagd krävs stöd i lag. Patientjournaler är exempel på sekretessbelagda allmänna handlingar.

Vid krypteringen är det avgörande att Microsoft (eller någon annan som inte är behörig) inte kan dekryptera uppgifterna. journalen eller på annat sätt ta del av sekretessbelagd information även om tillgänglighet och möjlighet finns. Exempel: En händelse inträffar på daglig verksamhet och personalen bedömer att händelsen är viktig för den enskildes boendepersonal att känna till för att säkerställa en god och säker omvårdnad för den enskilde. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar.
Fästingar inomhus

arbete pa hog hojd utbildning
ökad adh frisättning
ikea instructions
teater engelska
digitalisering av kommuner

Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

En allmän handling är inte alltid offentlig,  Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör  En handling är oftast ett papper av något slag. Det kan till exempel vara brev, protokoll eller beslut. Men det kan också vara e-post, videofilmer eller kassettband. 24 mars 2016 — Exempel på fysiska handlingar som vi hanterar är protokoll och avtal. Digitala med sekretess. Dessa kallas för sekretessbelagda handlingar.