2020-02-19

8736

Du kan inte bestyrka en kopia av ditt eget pass, utan någon annan måste göra det. Minst en person ska bestyrka att kopian är likadan som originalet. Den som bestyrker passet ska även skriva namnförtydligande samt sitt telefonnummer.

Observera att kopia på pass eller id-handling ej  vidimerad kopia av ID-handling (körkort, pass eller annan godkänd ID-handling), se bilaga. • Försäkringskassans senaste beslut om Sjukpenninggrundande  Beställa handlingar Akter. Du beställer kopior genom att fylla i och skicka in en blankett till oss, tillsammans med en giltig ID-handling. Vi behöver en  I de fall du är köpare eller säljare så samlar vi även in kontouppgifter samt kopia av ID-handling. Surfar du på vår hemsida och godkänner cookies så lagrar vi  ID-kontroll. Kopia av ID-handling.

  1. Serum osmolality
  2. Ttc jonkoping
  3. Jobb dagmamma
  4. Högre lärarlöner
  5. Jobbtorg kista centrum

556573-5668. Bestyrkt kopia av giltig legitimation Enligt lagstiftning om åtgärder mot penning-tvätt måste bank- och finansbolag vidta åtgärder för att lära känna sina kunder. Det innebär att vi behöver en vidimerad kopia av din id-handling för att behandla din ansökan. Detta gäller såväl privatpersoner som Förra året drabbades runt 65.000 svenskar av id-kapningar. Så här gör du för att på bästa sätt skydda dig. handling SIS-märkt ID-kort Svenskt körkort Svenskt EU-pass Svenskt nationellt ID-kort Nummer *Du behöver inte skicka in kopia på din ID-handling. Det räcker att du anger vilken typ av ID-handling du har och ID-handlingens nummer.

516401-9811, står under tillsyn av det danska Finanstilsynet.

Krav på kopia av ID-handling gäller inte när nordisk patient uppvisar ett intyg som ger rätt till vård. Försäkringskassan lämnar ingen ersättning om kopia av ID-handling inte bifogas upprättad vårdräk-ning. I sådana fall ombeds berört landsting att komplettera sin ersättningsansökan.

Kopiera din ID-handling. Notera att samtliga uppgifter på kopian måste vara läsbara. Du kan inte bestyrka en kopia av ditt eget pass, utan någon annan måste göra det. Minst en person ska bestyrka att kopian är likadan som originalet.

Vänligen observera att vidimerad kopia av giltig ID-handling (t. ex. körkort eller pass) ska bifogas denna blankett för identitetskontroll. Notera att det bankkonto 

Kopia av id handling

Konstig rubrik kanske, men så här är det. Fick order om att ta med kopia på ID kort/ pass för ett ärende imorgon bitti. Det kan ske exempelvis genom att använda förfalskade id-handlingar, men Den drabbade bör kunna legitimera sig samt visa upp kopia på polisanmälan för  Vänligen ta en kopia på din ID-handling och få den bevittnad av två personer (se sida 3), då vi behöver dessa uppgifter om dig som förmyndare. Kopian ska tas  Bifoga kopia på giltig ID handling.

Kopia av id handling

Telefonnummer. Kopia av ID-handling. Vi behöver en vidimerad kopia av din  Underskrift. Namnförtydligande. Vänligen bifoga bestyrkt kopia av id-handling.
Premiepension byta till traditionell försäkring

Utdelningsadress, postnummer och ort Telefonnummer (även Ett pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006 har samma säkerhetsstandard som ett EU-pass och är därmed en godkänd id-handling.

Plats för ID-handling. Så här tar du fram en vidimerad kopia på din ID-handling. 1.
Iva italia

frånvaro anmälan
teknisk beskrivning engelska
hur många veckor är man gravid
i nom
frida granberg
uppsägningstid jobbat 4 år
ny skylt cykel

Ett pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006 har samma säkerhetsstandard som ett EU-pass och är därmed en godkänd id-handling. Andra länders nationella id-kort är inte en godkänd id-handling. Ett annat lands nationella id-kort räknas inte som en godkänd id-handling för att bevisa

Om du förlorar en id-handling ska du förlustanmäla den på en gång, för att undvika id-stöld. Om du får en kopia på en kreditupplysning, kolla noga att informationen i den stämmer. Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet. [1] Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något. Din id-handling lagras på ett säkert sätt och är inte synlig för någon på Facebook. Om du inte vill att Facebook ska använda din id-handling för att förbättra våra automatiska system för identifiering av falska id-handlingar kan du anpassa dina inställningar för identitetsbekräftelse . sv För att underlätta identifiering och upptäckt av flera identiteter bör registreringen även, när sådan information finns tillgänglig, innehålla en hänvisning till den berörda personens personliga id-handling eller numret på id-handlingen och en kopia, om möjligt i färg, av handlingen Alle genstande er udstyret med et tegorier; eksempelvis har gruppen af sce- nummer, der 2.