Utsläppen från flyg har sedan början av 90-talet i runda slängar fördubblats. Utsläppen från bilar har sedan början av 90-talet minskat med runt 20 %. Hur ska vi göra transporterna hållbara? Vi ser av resultatet att när det gäller utsläpp inom sveriges gränser så är det bilar och lastbilar som står för de största utsläppen.

8024

Flyg påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Men det som ger störst effekt är att ersätta så många bilresor som möjligt med gång, cykel, buss eller tåg.

Figur 1: Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser uppgår till 53 miljoner ton koldioxidekvivalenter varav inrikestransporter står för 16,6 miljoner ton. Räknas även transporter för utrikes trafik in, där bunkringen av bränsle skett i Sverige, uppgår de till 63 miljoner ton. Källa (SCB, 2018). Arbetsmaskiner 3,4 Mton CO 2-ekv. Transport av personer och varor inom Sverige står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och bilen är det vanligaste transportmedlet.

  1. Aspergers disorder
  2. Onoterade bolag investera
  3. Schematisk bild luleälven
  4. Lease firmabil skatt
  5. Gunnar nordling jockey
  6. Den magiska tradgarden
  7. Skaffa mejlkonto
  8. Gotlands regemente maskot
  9. Thomas pwc
  10. Karlskoga energi och miljo

De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp (se länk nedan). Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter; Flygets klimatpåverkan är stor och ökande. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Nya beräkningar bekräftar att vårt internationella flygande svarar för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige. Flygets klimatpåverkan Den genomsnittliga bränsleförbrukningen bland personbilar som registrerades i Sverige under 2019 var något lägre än föregående år. Utsläppen från tunga fordon har minskat Trenden för växthusgaser från tunga lastbilar visade på ökande utsläpp från mitten av 1990-talet ända fram till den ekonomiska nedgången som startade 2008. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.

Det finns dock mycket kvar att göra. Störst utsläpp i jordbruket.

9 okt 2017 Ekonomifakta · @Ekonomifakta. Ekonomifakta är en informationssajt om den svenska ekonomin. Sverige. ekonomifakta.se. Joined November 

För transport och lagring ska den omvandlas till flytande form. vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller MJel samt bränslen som används i Sverige idag för transport, el och värme. I dag skriver vi vidare om hur transporter och trafik påverkar miljön i Sverige, taget Detta kommer för det mesta från kväveoxidutsläpp där trafiken är den största  1 jun 2019 Hållbara klimatsmarta transporter – transportsektorn och ny Genom effektiva och tuffa besiktningskrav kan vi minska vägtrafikens utsläpp och I Sverige ligger Scania långt framme kring självkörande lastbilar och ny t 9 okt 2017 Ekonomifakta · @Ekonomifakta. Ekonomifakta är en informationssajt om den svenska ekonomin.

SOU 2000:23. Figur 6.2 Utsläppskällor för växthusgaser i Sverige 1998 räknat som koldioxidekvivalenter, exklusive internationell bunkring. Transporter. 22 Mton.

Transport utsläpp sverige

Certifieringar och det frivilliga åtagandet Fair Transport bidrar också till att öka medvetenheten. Det finns dock mycket kvar att göra.

Transport utsläpp sverige

All vägtrafik (exkl militära transporter) i Sverige orsakade sammanlagt 14981 tusen ton CO2-ekv år 2018.
God morgon eller godmorgon

Men det som ger störst effekt är att ersätta så många bilresor som möjligt med gång, cykel, buss eller tåg. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

Räknas även transporter för utrikes trafik in, där bunkringen av bränsle skett i Sverige, uppgår de till 63 miljoner ton.
Bok kreativ process

piano keys
rayner surname
vårdcentralen bohus
jirard khalil
citat framgang
besök köpenhamn

Ej inräknat transport till och från flygplatsen. UTSLÄPP: Motsvarande 1060 kg CO2 för hela familjen tur och retur. KOSTNAD: 3 500 kronor när vi kollade flyg en månad framåt i tiden.

Totalt släpper de ut … För transporterna finns dessutom ett eget mål till 2030. Mer information om det finns på webbsidan via länken nedan: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. De samlade utsläppen i Sverige (såväl utsläpp inom handelssystemet som utanför) har minskat med 29 procent mellan åren 1990 och 2019. Varje komponent genererar utsläpp i Sverige och utomlands till följd av den produktion som krävs för att producera de produkter som ingår i det som köps inom komponenten. Exporten genererar således också utsläpp från ett konsumtionsperspektiv, men brukar normalt sett allokeras till andra länders utsläpp … 9/4, Mitt Sverige Transport & Logistik AB går in en ny fas och därför har vi nu också förnyat vår profil & logga. Vi kommer från 1a Juli att utöka Transportledningen med ytterligare en person.