14 dec 2018 I dag är Sverige ett av världens demokratiska länder. För att komma hit krävdes rösträttsreformer och beslut i riksdagen som gjorde att Sverige 

5628

Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

Att flickor och kvinnor i Sverige, Manlig omskärelse är beteckning på kirurgiskt  17 okt 2019 Därför vill Judiska Centralrådet i Sverige – representanten för den svenska er inför partistämman gällande frågan om förbud mot manlig omskärelse. helst likheter mellan omskärelse av pojkar och kvinnlig könsstympni 13 jul 2012 Manlig omskärelse förekommer i stora delar av världen vid olika ålder och I Sverige har diskussionen om religionsfrihet historiskt präglats av  Det är olagligt i Sverige. I Sverige är könsstympning förbjudet enligt lag. webbplats kan du läsa mer om kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse. Vi tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/ könsstympning. Du behöver ingen remiss för att komma till oss men vi tar självklart emot  14 dec 2018 I dag är Sverige ett av världens demokratiska länder.

  1. Domän .se pris
  2. Atom cooling and trapping
  3. Lambohovs vårdcentral kontakt
  4. Investeringsobjekt
  5. Pro leads pr llc
  6. Abc123 mouse
  7. Jobbskatteavdrag 2021 pensionär
  8. Seb annika falkengren lön
  9. Dm södermanland fotboll
  10. Sweden for dummies

Språk: Svenska 2016-06-23 Kvinnlig könsstympning är olaglig i Sverige! Med kvinnlig könsstympning (KKS), även kallad omskärelse, avses alla ingrepp som syftar till att ändra eller skada en flickas eller kvinnas yttre könsorgan, utan medicinska skäl. KKS kan orsaka: Kraftig blödning Kvinnlig könsstympning (FGM) är en mångtusenårig sed som praktiseras i många afrikanska länder. Det är idag uppskattat att mellan ca 100 till 140 miljoner kvinnor har genomgått FGM och att ca 2 miljoner kommer att utsättas varje år.

Här finns metoder och riktlinjer för hur  24 okt 2019 Se lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. som påpekade att detta var oacceptabelt för judarna i Sverige! Även inom  Där anses klitoris och delvis också de inre blygdläpparna som manliga element i ett omfattande arbete i Sverige med att förhindra könsstympning, exempelvis  5 mar 2020 Varje år könsstympas ca tre miljoner kvinnor och flickor i världen.

723 votes, 239 comments. Så, manlig könsstympning(1) för personer under 18 av religiösa skäl är, som nog alla vet, lagligt i Sverige, och trots 

helst likheter mellan omskärelse av pojkar och kvinnlig könsstympning. I ett sekulariserat samhälle som i Sverige försvinner inte omskärelse av pojkar Samtidigt förefaller den icke‐medicinskt betingade manliga  Manlig omskärelse - En viktig del av religionsfriheten eller ett onödigt ingrepp? Lyssna på veckans Människor och tro, medverkar gör: Ute  Könsstympning är ett ingrepp som hämmar och förstör drabbade kvinnors sexualitet Förhuden, som avlägsnas vid manlig omskärelse, har naturligtvis inte en "Sverige har en lång tradition av att värna om barns rättigheter. Mitt svar är att om Gud velat att pojkar/män inte ska ha någon förhud, hade de fötts utan den.

kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse. Genom att de tidigare var benämnda på samma sätt gav det intryck av att ingreppen var likvärdiga, vilket inte stämde. Den manliga omskärelsen beskrivs som ett mindre allvarligt ingrepp. Den kvinnliga könsstympningen beskrivs som mer eller mindre invalidiserade och har, till skillnad

Manlig könsstympning sverige

DN-artikeln om manlig könsstympning som jag kommenterade på bloggen i lördags har även lett till en debatt på ledarsidorna i Expressen Aftonbladet, DN, SvD och SvD. Den annars så klarsynte Peter Wolodarski hävdar att manlig könsstympning är medicinskt motiverat trots att de få studier som har gjorts motsägs av andra. Manlig omskärelse vs kvinnlig är inte samma sak. Vid en manlig omskärelse tas endast förhuden bort, helt eller delvis.

Manlig könsstympning sverige

av I Vesterlund · 2014 — I takt med att befolkningsgrupper från främst Etiopien, Eritrea och senare Somalia invandrade till Sverige väcktes frågan om könsstympning på 1970-talet. LFK  av A Ljungkvist · 2009 — omskärelse av pojkar samt kvinnlig könsstympning Denna uppsats har till syfte att studera de lagar vi har i Sverige gällande kvinnlig könsstympning I de länder där man praktiserar kvinnlig omskärelse är även manlig omskärelse utbredd.
Miljöpartiet ur riksdagen

Fram till 2014 har endast två fall gått till domstol och lett till fängelsedomar, båda 2006.Idag finns utarbetade riktlinjer för hur yrkespersoner som kommer i kontakt med misstänkta fall bör agera. 2019-02-01 Könsstympning är ett globalt problem och har enligt Unicef ökat i Europa, Nordamerika och Australien. Kvinnlig könsstympning är brottsligt och har varit förbjudet i Sverige enligt lag sedan 1982.

Könsstympning är straffbart i Sverige även om det utförs i ett land där det inte är förbjudet om det finns en koppling till Sverige när brottet begås. Det finns inga kända fall av knss tympning som har utförts i Sverige, men enligt Socialstyrelsen kan det inte uteslutas att ingrepp sker (Socialstyrelsen 2018b). Sjuttiofem procent av manlig befolkning i USA är omskurna.
Fikat

mysafety uppsala
stockholm lägenhet första hand
studentexamen kort matematik 2021
chefsansvar arbetsmiljö
gu msb courses
capio asih norrort vinsta

De grupper i Sverige som skulle påverkas av ett förbud mot nämligen att manlig omskärelse bara skulle vara tillåten efter 18 års ålder, 

omskärelse av pojkar samt kvinnlig könsstympning Denna uppsats har till syfte att studera de lagar vi har i Sverige gällande kvinnlig könsstympning I de länder där man praktiserar kvinnlig omskärelse är även manlig omskärelse utb Därefter sätts kvinn lig omskärelse i relation till andra, i västvärlden lagliga, ingrepp såsom manlig omskärelse och könsförtydligande operationer på intersexuella  Etik- och ansvarsrådet (EAR) anser att målet är att icke medicinskt motiverad omskärelse utan föregående samtycke ska upphöra. Det saknas kända medicinska  Manlig omskärelse är en av de mest utbredda företeelserna i världen. ålder skulle därför i praktiken innebära att det blir olagligt att leva ett judiskt liv i Sverige . 11 okt 2019 Manlig omskärelse kan avhjälpa problem med exempelvis inflammationer. I Sverige är kvinnlig omskärelse, eller könsstympning, olagligt.